Vedic Art

oman luovuuden löytämistä

Vedic Art

- sopii kaikille, joita kiinnostaa maalaaminen ja taiteen tekeminen ja myös kaikille, jotka eivät ole koskaan maalanneet tai piirtäneet, tai jotka ajattelevat, etteivät osaa

- on taiteen menetelmä, jossa keskitytään jokaisen oman luovuuden löytymiseen ja luovaan prosessiin meissä itsessämme ja oman luovuuden lähteen tunnistamisessa.

Tärkeintä ei ole osata tekniikoita ja olla luova, tärkeintä on aloittaa.Vedic Art perustuu taiteen 17 prinsiippiin (perusperiaatteeseen), jotka ruotsalainen taiteilija Curt Källman (1938-2010) on luonut intialaisen vedatiedon pohjalta. Tämän menetelmän avulla jokainen voi löytää itsestään luovuuden ja taiteilijan.

Vedic Art on riippumaton taidesuunta, se ei ole uskonto, tai ismi, eikä se edusta mitään tyylisuuntaa. Se herättää meissä kaikissa olevan luovuuden ja sen avulla alamme muistaa, miten maalataan (Curt Källman, 2004). 

Peruskurssi

Vedic Artin peruskursseilla, yhteensä kolmena viikonloppuna, opitaan kaikki taiteen 17 prinsiippiä ja niihin tutustutaan itse tekemällä. Prinsiippien avulla tullaan tietoiseksi luomisen mekanismeista ja ne auttavat kurkottamaan omaan syvempään tietoisuuteen. Vedic Artin filosofian mukaan tarkoitus on, että kontrolloiva äly muuttuu luovaksi älyksi, jonka jälkeen prinsiipit voi unohtaa. 

Jatkokurssit I ja II

Vedic Artin Jatkokurssi I ja Jatkokurssi II kumpikin kestää kolme viikonloppua (la-su), jolloin syvennetään taiteen prinsiippejä ja maalataan paljon, jotta prinsiippien lisäykset saadaan mukaan maalaamisen luovaan prosessiin. Taiteilijan oma kokemus on tärkeä vedatietoon perustuvassa taiteen näkemyksessä ja menetelmässä painotetaankin taiteilijan omaa inspiraatiota. 

Maalauspäiviä puutarhassa

Kesän tullen ja ilmojen kunnolla lämmettyä voimme pitää puutarhassa maalauspäiviä ihan ex temporekin! Rentoudumme - aistimme - piirrämme - maalaamme kasvien kauneutta, herkkyyttä ja lumoa! Voit ehdottaa minulle lyhyelläkin aikataululla puutarhapäivää!

Minulle Vedic Art on mielen ohi maalaamista. Voin luoda vapaasti omasta luovuuden lähteestäni käsin. Vedic Artissa minua viehättää se, että riitän sellaisena kuin olen, niine taitoineni kuin olen ja samaan aikaan saan rauhassa kehittyä minulle sopivaan suuntaan ilman stressiä, eikä opettaja arvostele töitäni, ellen sitä itse pyydä, kurssikavereistani puhumattakaan.

Vedic Art on hiljaisuudessa tapahtuvana maalaamisena enimmäkseen värejä ja maalaamista ja omia sisäisiä, herkkiäkin maailmoja. Joskus se on liikettä, voimaa ja sisäisiä prosesseja. Toisinaan maalaaminen synnyttää vahvoja oivalluksia ja fyysisiä kokemuksia.

Vaikka Vedic Art ei olekaan terapiaa, monesti kun maalari saa työskennellessään kosketuksen sisimpäänsä ja kokiessaan inspiraatiota, intuitiota, luomisen iloa ja ihmettelyä, maalaamisella voi olla terapeuttisiakin vaikutuksia.